Historia

Historia filii Biblioteki w Bruśniku

FILIA BIBLIOTECZNA W BRUŚNIKU

Biblioteka utworzona została w 1955 roku pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna. Pierwszym kierownikiem biblioteki była Pani Teresa Babicz. Instytucja ta mieściła się w Domu Parafialnym wraz z Gromadzką Radą Narodową. W 1956 roku została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Bruśniku. Od 1 grudnia 1956 roku pracę bibliotekarza przejęła Pani Maria Chmielowska. W czasie jej pracy i działalności wzrastała ilość czytelników i woluminów.

Od 1 października 1959 roku biblioteką kierowała Pani Ludmiła Zięcina, która pracowała do 1961 roku, a po niej pracę przejęła nauczycielka miejscowej szkoły Pani Wera Ryniawiec. Biblioteka liczyła wtedy 275 czytelników i 2700 książek. W 1963 roku zostały utworzone 2 punkty biblioteczne we wsi Falkowa i Siekierczyna. W 1970 roku biblioteka została przeniesiona ze Szkoły Podstawowej do Domu Ludowego, gdzie zajmowała dwa pomieszczenia. Od 1 października 1971 roku pracę kierownika biblioteki objęła Pani Stanisława Żaba. W tym czasie biblioteka liczyła już 6700 woluminów. Biblioteka jeszcze dwukrotnie zmieniała pomieszczenia w Domu Ludowym. Na przełomie 1982/83 placówką kierowała Pani Halina Rojek, a od 1 lipca 1983 roku do dnia dzisiejszego Pani Bożena Kowalska. W 1985 r. zostaje przeniesiona z parteru na poddasze budynku. Cały czas pełni rolę placówki czytelniczej oraz miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży. W bibliotece odbywają się spotkania czytelnicze, konkursy i zajęcia dla dzieci. W 2010 roku biblioteka zostaje przeniesiona do nowo wyremontowanych pomieszczeń na parterze tegoż budynku . Dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek została wyposażona w nowy sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu, przez co stała się nowoczesną placówką i zyskała na atrakcyjności. Obecnie księgozbiór liczy 8 500 woluminów. Od kilku lat na bieżąco jest tworzony i uzupełniany Katalog Komputerowy. W Bibliotece w Bruśniku można skorzystać z czytelni, Internetu, kącika dla najmłodszych dzieci.