Ferie i wakacje

W czasie wolnym dzieci i młodzieży

FERIE ZIMOWE I WAKACJE

Biblioteka oferuje dzieciom pozbawionym możliwości wyjazdu, różnego rodzaju zajęcia. Preferuje się quizy, gry stolikowe, zabawy różnego typu, oglądanie filmów, głośne czytanie bajek, rozwiązywanie krzyżówek, konkursy plastyczne.