Literatura obcojęzyczna

Książki w językach obcych

Księgozbiór obcojęzyczny


Udostępniamy literaturę obcojęzyczną. Są to głównie książki w języku angielskim.

Khan A. - Poppodom Preach,

Barr E.- Cuban Heels,

Silas S. - 12 Days,

Hird L. i Hird J. - Dert Laura,

Ludlum R. - The Ambler warning,

Spink H.- Henrietta's Dregam,

Kerr S. - The Rainbow Singer,

Evans J. - Trail of the Dead,

Dockrill L. - Mistakes in the background,

Capella A. - The Food of Love,

Nicholson W. - Firesong,

Lee A. - Last Hearts in Italy,

Kellerman F. - Straight into Darkness,

Whitaker P. - Triangulation,

Torday P. - The irresistible inheritance of...,

Harrison M. - 13 secrets,

Holden K. - In my skin,

Jackson J. - Goods in Alabama,

Milligan S. - The Murphy,

Rathbone B. - Living with the Laird