Oferta

Nie tylko książką Biblioteka stoi

Oferta


Oprócz wypożyczania książek oferujemy organizowane przez nas spotkania i imprezy. Zapraszamy do Dyskusyjnego Klubu Książki, na wystawy, warsztaty i szkolenia.


Poniżej lista najpopularniejszych, stałych spotkań i wydarzeń przez nas organizowanych. Zapraszamy!WYDARZENIA CYKLICZNE


WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

Ważną rolę w działalności biblioteki odgrywa współpraca ze szkołami i przedszkolami.

Organizowane są wycieczki do biblioteki, pogadanki (np.: Moje pierwsze spotkanie z biblioteką),pasowanie na czytelnika uczniów kl. I S.P., lekcje biblioteczne.