Usługi

Nie tylko książką Biblioteka stoi

Usługi podstawowe


E-USŁUGI

Od 2 stycznia 2018 r. w naszej Bibliotece uruchomiony został elektroniczny system udostępniania zbiorów. System biblioteczny SOWA2/MARC21 zmieni dotychczasową pracę Biblioteki oraz znacznie ułatwi czytelnikom sposób korzystania z jej zasobów.

DOSTĘP DO KATALOGU ELEKTRONICZNEGO

Dostęp do katalogu jest możliwy ze stanowisk komputerowych w czytelni w Bibliotece oraz przez stronę internetową. Link do katalogu znajduje poniżej. Użytkownicy mogą sprawdzić, jakie książki ma w swoich zbiorach ciężkowicka biblioteka.

KATALOG ON-LINE

OBSŁUGA KONTA CZYTELNICZEGO W INTERNECIE

Czytelnicy mają możliwość samodzielnego sprawdzania stanu konta czytelniczego w Internecie i historii swoich wypożyczeń. Po uruchomieniu katalogu internetowego Biblioteki, pojawia się zakładka logowania. Czytelnik loguje się na swoje konto czytelnicze według podanej tam instrukcji. Po poprawnym zalogowaniu czytelnik ma możliwość sprawdzenia tytułów książek wypożyczonych oraz przewidzianych terminów ich zwrotu.

LOGOWANIE

LEGIMI

Tysiące ebooków do czytania za darmo

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach w trosce o swoich Czytelników ciągle poszukuje nowych rozwiązań ułatwiających dostęp do literatury. Dlatego też od 1 marca br. wprowadza nową usługę – możliwość korzystania z ebooków serwisie Legimi. Na platformie Legimi można czytać najnowsze e-booki. Bezpłatne kody czekają na czytelników w Bibliotece.

LEGIMI

POWIADAMIANIE PRZEZ SYSTEM O PRZETRZYMANIU KSIĄŻEK

System wysyła automatycznie e-maile do czytelników (na ich adresy mailowe - jeśli są podane), którzy m.in. przetrzymali książki, przypominając o konieczności zwrotu egzemplarzy.

WYPOŻYCZANIE

Biblioteka realizuje usługę udostępniania zbiorów bibliotecznych poprzez wypożyczalnie. Praktykowany jest wolny dostęp do półek. Pracownicy wypożyczalni służą radą i pomocą w poszukiwaniach i doborze literatury. Czytelnicy mogą skorzystać z tradycyjnego kartkowego katalogu alfabetycznego lub mogą uzyskać informacje z komputerowej bazy danych. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa regulamin.

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE

Udostępnianie prezencyjne realizowane jest w czytelniach. Użytkownicy mają możliwość korzystania zarówno ze zbiorów książkowych jak i czasopism. Cisza i spokój sprzyjają samodzielnej pracy naukowej. Ze względu na powszechność korzystania i wysoką wartość wydawnictw znajdujących się w czytelni, udostępnia się je wyłącznie na miejscu.

WIĘCEJ

WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Biblioteka, na życzenie czytelnika, zamawia i sprowadza książki z innych bibliotek. Chętnych do skorzystania z tej usługi zapraszamy do czytelni. Zasady wypożyczeń międzybibliotecznych określa regulamin.

KSIĄŻKA NA TELEFON

To usługa skierowana do osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do biblioteki.

WIĘCEJ

ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ

Możesz mieć realny wpływ na ofertę naszej biblioteki. Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników do współtworzenia księgozbioru biblioteki!

WIĘCEJ

USŁUGI INFORMACYJNE

Posługując się systemem tradycyjnym i komputerowym, Biblioteka udziela pomocy i fachowych wskazówek przy wyszukiwaniu:
- informacji katalogowych - poprzez informowanie o zasobach oraz wyjaśnianie zasad korzystania z katalogów i zbiorów bibliotecznych,
- informacji bibliotecznych - poprzez wskazanie lokalizacji poszukiwanych przez użytkowników materiałów, na podstawie katalogów centralnego i komputerowego,
- informacji bibliograficznych - poprzez wskazanie odpowiednich bibliografii, sposobów korzystania z nich oraz podanie piśmiennictwa lub opracowanie zestawienia bibliograficznego,
- informacji rzeczowych na konkretne życzenie czytelnika np. bibliograficznych, adresowych, o regionie.

LEKCJE BIBLIOTECZNE

Współpracując ze szkołami wszystkich typów Biblioteka organizuje i przeprowadza lekcje biblioteczne z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego. Uczniowie uczą się podstawowych zasad poruszania po różnych źródłach informacji, zaznajamiają się z poszczególnymi typami bibliotek.

INTERNET

W Bibliotece oraz filiach udostępniono czytelnikom stanowiska komputerowe z dostępem do sieci Internet. Zasady korzystania z sieci określa regulamin czytelni internetowej.

KSERO I DRUK

Odpłatnie wykonujemy usługi kserograficzne, udostępniamy także drukarki (czarno-biały, kolor, format: max. A3).